Eksamensforberedelse

Ønsker du at tage en sprogeksamen, anbefaler vi, at du vælger et forberedende kursus, da du her bliver klædt på til din eksamen. Du bliver fortrolig med eksamensmetoden og får styr på de krav, der bliver stillet til eksamen. Ofte består en sproglig eksamen af flere deleksaminer – både mundtlige og skriftlige. Gennem et forberedende kursus sikrer du, at du får det bedst mulige resultat, så du ikke bare består, men forhåbentlig også får en god karakter. 

Der er flere fordele ved at tage et kursus med eksamensforberedelse: Du går på det samme hold i hele perioden uden udskiftning på holdet; Du får den bedst mulige eksamenskarakter; Du kan bruge eksamenspapirerne til at søge ind på en uddannelse, bevise dine kundskaber over for arbejdsgiver, få point til at søge ind på kvote 2 m.m. 

Nogle eksaminer viser dit sproglige niveau på tidspunktet. Disse eksaminer kan bruges til at søge ind på videre uddannelser i udlandet og bliver oftest forældet i løbet af et par år. Andre eksaminer viser din forståelse for et sprog og dets anvendelse. Disse eksaminer bliver ikke forældet og findes oftest på flere niveauer. 

Ballum IT 2011